Uvjeti povrata

Transakciju obavljenu putem Dargo shop internet platforme kupac može raskinuti sljedećim slučajevima:

  1. ako nije dobio naručenu robu ili nije primio obavijest da ju može preuzeti u Dargo shop poslovnici u roku koji prelazi mjesec dana od roka iz potvrde ponude,

  2. ako plaćenu robu Dargo shop više ne može isporučiti jer ju proizvođač više ne isporučuje i ne želi eventualno ponuđeni zamjenski artikl (npr. novi model proizvoda uz eventualnu nadoplatu)

 

Ugovor se raskida pisanom obaviješću o raskidu Dargo shop-u. Ugovor je raskinut u trenutku kada je Dargo shop primio pisanu obavijest o raskidu na mail dargo@dargo.hr

U slučaju raskida transakcije, Kupac je dužan o svojem trošku vratiti proizvod prodavaču u identičnom stanju u kojem ga je primio. Dargo shop je dužan, u roku od 14 dana od dana primitka pisane obavijesti o raskidu, vratiti kupcu cjelokupan iznos koji je Kupac do trenutka raskida platio na temelju transakcije, uvećan za eventualne zatezne kamate koju mu pripadaju.