Opći uvjeti korištenja

Dargo shop je mjesto sigurne internet kupovine za kupce.

Poštujte zakone Republike Hrvatske, prava drugih, naša pravila i tehničke upute.

Nemojte distribuirati spam i sličnu masovnu komunikaciju, pisma sreće ili pozive na piramidalne poslovne modele.

Nemojte namjerno širiti računalne viruse ili kakve druge neželjene elemente koji mogu naštetiti Dargo shopu, kupcima ili trećim stranama.

Nemojte kopirati, mijenjati ili distribuirati prava, sadržaj, usluge, alate ili zaštitne znakove Dargo shopa.

Dargo shop nije mjerodavan ni za kakve nesuglasice, razmirice, pravne savjete i sporove. Nadležne institucije su Društvo za zaštitu potrošača, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, Hrvatska udruga poslodavaca i pravosuđe Republike Hrvatske.

Dargo shop će štititi Vašu privatnost i tajnost Vaših poslovno osjetljivih, kao i osobnih podataka. Dargo shop ima pravo uvida, kao i pravo pohrane podataka o svim aktivnostima na web-platformi za potrebe tehničke podrške, antivirusnog i antispam skeniranja, sprečavanja hakerskih napada, izrade sigurnosnih kopija, utvrđivanja eventualnog kršenja pravila i ostalih potreba nužnih za ispunjenje ovdje navedenih ciljeva.

Dargo shop će pružiti platformu na kojoj su podaci fizički i softverski zaštićeni od neovlaštenog pristupa

Dargo shop neće distribuirati podatke o korisnicima.

U slučaju kršenja pravila, Dargo shop zadržava pravo ograničenja ili potpune zabrane pristupa sadržaju web-platforme

Uvjeti povrata

Transakciju obavljenu putem Dargo shop internet platforme kupac može raskinuti sljedećim slučajevima:

  1. ako nije dobio naručenu robu ili nije primio obavijest da ju može preuzeti u Dargo shop poslovnici u roku koji prelazi mjesec dana od roka iz potvrde ponude,
  2. ako plaćenu robu Dargo shop više ne može isporučiti jer ju proizvođač više ne isporučuje i ne želi eventualno ponuđeni zamjenski artikl (npr. novi model proizvoda uz eventualnu nadoplatu)

Ugovor se raskida pisanom obaviješću o raskidu Dargo shop-u. Ugovor je raskinut u trenutku kada je Dargo shop primio pisanu obavijest o raskidu na mail dargo@dargo.hr

U slučaju raskida transakcije, Kupac je dužan o svojem trošku vratiti proizvod prodavaču u identičnom stanju u kojem ga je primio. Dargo shop je dužan, u roku od 14 dana od dana primitka pisane obavijesti o raskidu, vratiti kupcu cjelokupan iznos koji je Kupac do trenutka raskida platio na temelju transakcije, uvećan za eventualne zatezne kamate koju mu pripadaju.